Acte necesare inscriere scoala de soferi

section-9850ca7

Acte necesare înscriere școala de șoferi Abitrans

Acte necesare înscriere școala de șoferi Abitrans

Pentru înscrierea la cursurile școlii de șoferi Abitrans sunt necesare următoarele:

  • avans min. 700 lei;
  • act de identitate;
  • cazier judiciar cu mențiunea “EXAMEN AUTO”;
  • adeverință medicală eliberată de medicul de familie cu mențiunea ”clinic sănătos”;
  • fișa medicală (se poate efectua prin intermediul clinicii cu care colaborăm);
  • aviz psihologic (se poate efectua prin intermediul clinicii cu care colaborăm);
  • în cazul cetătenilor străini, declarație notarială din care să rezulte că nu posedă un alt permis de conducere național eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras ori anulat;
  • copia hotărârii judecătorești de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupației de conducator de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivă – numai pentru candidații al caror permis de conducere a fost anulat, aflați în una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completarile ulterioare.

Cazierul judiciar are o valabilitate de 6 luni de la data emiterii și se poate elibera de la orice subunitate de poliție în cadrul căreia există ghișeu de cazier judiciar.